پروژه هایی برا تفریح

perdoclib

ما اینجا راهنما های کتابخانه های پایتون را به فارسی ترجمه می کنیم. البته پروژه ی ما رو گیت هاب هم اینجا هست که شما می توانید به ما در توسعه ی اینجا کمک کنید.

پادکست