پایپر مگ چیست؟

اینجا تو می تونی در مورد هر چی که بخوای ( یا نخوای) بنویسی یا بخونی یا هرکاری کنی. برای شروع اگه می خوای به ما کمک کنی ثبت نام کن و چند تا پست بزار(آموزش در انتها) یا از بالا یک دسته بندی رو انتخاب کن و برو مطالبش رو بخون.


آموزش گذاشتن مطلب:

  1. ابتدا روی پیشخوان کلیک کنید.
  2. سپس روی نام نویسی کلیک کنید.
  3. سپس اطلاعات فرم را کامل کنید
  4. به ایمیل خود سر بزنید و رمز را مشخص کنید.
  5. روی ورود بزنید
  6. اطلاعات را وارد کنید.
  7. روی نوشته ها و سپس روی افزودن کلیک کنید.
  8. متن خود را بنویسید و در ستون سمت چپ دسته بندی را انتخاب کنید. سپس روی انتشار کلیک کنید

توضیحات تکمیلی:

برای افزودن دسته بندی موقع نوشتن پست در سمت چپ  در بخش –دسته ها — روی افزودن دسته کلیک کنید و نام دسته و دسته مادر  ( دسته شاخص مثلا لینوکس دسته مادرش کامپیوتر است.) وارد کنید ( اگر دسته مادر ندارد خالی بگذارید.) و روی افزودن دسته تازه کلیک کنید.از هم کاری شما تشکر می کنیم.


0 +
مقاله منتشر شده است